Taisyklių puslapis

01

Pirkimo sąlygos

Pirkdami Žvejoprekės.lt Jūs sutinkate su šiame puslapyje išdėstytomis taisyklėmis

Žvejoprekės.lt pasilieka teisę keisti šias taisykles iš anksto apie tai neinformuodamas.

Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Užsakyti“, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo.

Pardavėjo teisės ir pareigos

Pardavėjas įsipareigoja laikytis kitų šiose taisyklėse nustatytų reikalavimų.

Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis elektronine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles pakeistas Taisykles paskelbdamas elektroninės parduotuvės tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.

Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

Pardavėjas įsipareigoja dėti pastangas, sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų, kad elektroninė parduotuvė veiks nenutrūkstamai ar kad duomenų perdavimas bus be klaidų. Pardavėjas neatsako už jokius Pirkėjo nuostolius, susijusius su elektroninės parduotuvės veikimo sutrikimais ir (ar) duomenų perdavimo klaidomis.

Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pateikti užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 5 darbo dienas. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepateikimą.

Pirkėjo teisės ir pareigos

Pirkėjas privalo laikytis kitų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.

Pirkėjas (vartotojas) turi teisę atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju, apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui per 14 darbo dienų nuo prekės pristatymo dienos. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju tik tuo atveju, jei prekė yra kokybiška, nebuvo sugadinta ir iš esmės nepasikeitė jos išvaizda.

Pirkėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

Pirkėjas privalo sumokėti prekių bei jų pristatymo kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti, sudarant sutartį) ir priimti užsakytas prekes. Už prekes Pirkėjas sumoka, naudodamasis savo banku internete, į kurį pateikiama nuoroda iš elektroninės parduotuvės (tuo atveju, jei Pardavėjas su Pirkėjo banku turi sudaręs atitinkamą sutartį), arba atlikdamas mokėjimą iš bet kurio kito banko į Pardavėjo sąskaitą, nurodytą „Rekvizituose“.

Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

Pirkėjas privalo patvirtinti mokėjimo pavedimą Pirkėjo banke internete, į kurį pateikiama nuoroda iš elektroninės parduotuvės (tuo atveju, jei Pardavėjas su Pirkėjo banku turi sudaręs atitinkamą sutartį) arba atlikti mokėjimą iš bet kurio kito banko bei atskiru elektroniniu laišku atsiųsti Pardavėjui pranešimą apie mokėjimo atlikimą ne vėliau kaip per 24 valandas nuo mygtuko „Užsakyti” paspaudimo. Per šį terminą mokėjimo pavedimo nepatvirtinus, Pardavėjas turi teisę laikyti, kad Pirkėjas atsisakė pirkimo-pardavimo sutarties. Pirkėjo pasirinktos prekės rezervuojamos bei Pardavėjas imasi vykdyti pirkimo-pardavimo sutartį tik tada, kai Pardavėjas gauna pranešimą iš Pirkėjo banko ar Pirkėjo apie atliktą mokėjimą už pasirinktas prekes.

02

Pristatymas ir grąžinimas

Pristatymas

Prekes pristato transporto įmonė. Arba galimas atsiėmimas fizinėje parduotuvėje.

Prekes pristato transporto įmonė.

Įprastai prekės išsiunčiamos Pirkėjo nurodytu adresu per 1-3 darbo dienas nuo gauto apmokėjimo už prekes, jei prekės yra Pardavėjo sandėliuose. Pardavėjas negarantuoja, kad prekės visais atvejais bus pristatytos per ankstesniame sakinyje nurodytą terminą, ypač jei užsakomos prekės nėra Pardavėjo sandėliuose. Prekių pristatymas vykdomas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, įskaitant Kuršių Neriją.

Tiksli prekių pristatymo data ir laikas nurodoma Pardavėjo Pirkėjui pateikiamame pranešime el. pašto adresu, Pirkėjo nurodytu registracijos formoje. Atitinkamai Pirkėjas, sudaręs pirkimo ir pardavimo sutartį, įsipareigoja kiekvieną dieną tikrinti minėto el. pašto dėžutę, iki bus gautas pranešimas dėl prekių pristatymo.

Siuntos pristatymo metu Pirkėjas ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovas privalo kartu su transporto įmonės atstovu patikrinti siuntos pakuotės būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą.

Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, tačiau nenustačius prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimo(ų), Pirkėjas ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovas privalo apie siuntos pakuotės pažeidimą pažymėti transporto įmonės atstovo pateiktame duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime.

Nustačius prekių kiekio ir/ar kokybės ir/ar asortimento neatitikimą(us), Pirkėjas ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovas siuntos privalo nepriimti. Tokiu atveju transporto įmonės atstovas kartu su Pirkėju ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovu užpildo specialų siuntų patikrinimo aktą, kuriame pažymi rastus pažeidimus.

Pirkėjui ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovui priėmus siuntą ir pasirašius transporto įmonės atstovo pateiktame duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime bei pažymėjus apie siuntos pakuotės pažeidimą, laikoma, kad prekės pristatytos pažeistoje siuntos pakuotėje, tačiau prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas, papildomos paslaugos, nurodytos duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime, tinkamai atliktos.

Pirkėjui ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovui priėmus siuntą ir pasirašius transporto įmonės atstovo pateiktame duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime be pastabų, laikoma, kad prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas, papildomos paslaugos, nurodytos duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime, tinkamai atliktos.

Pristačius prekes pirkėjo nurodytu adresu laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos, nepriklausomai nuo to, ar prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs prekes nurodytu adresu. Jei planuojamą prekių pristatymo dieną prekės nepristatomos, Pirkėjas nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip kitą dieną po planuotos prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją. Priešingu atveju Pirkėjas praranda teisę reikšti Pardavėjui reikalavimus, susijusius su prekių nepristatymu ar pavėluotu pristatymu.

Pristatymas Lietuvoje:
DPD  – 3,50 eurai.
Perkant už 60 eurų ir daugiau – pristatymas nemokamas.
Pristatymo laikas – 2-5 d. d. 

GRąžinimas

14 d. grąžinimo garantija

Jei pirkėjas nori grąžinti prekes, tai gali padaryti per 14 d.d.
Tačiau grąžinant prekes, būtina laikyti šių taisyklių:
Prekė turi būti originalioje pakuotėje (sąlyga negalioja jei prekė buvo nekokybiška)
Prekė negali būti apgadinta pirkėjo
Prekė turi būti nepraradusi prekybinės išvaizdos (sąlyga negalioja jei prekė buvo nekokybiška)
Grąžinant prekes, būtina laikyti šių taisyklių:
 1. Prekė turi būti originalioje pakuotėje (sąlyga negalioja jei prekė buvo nekokybiška)
 2. Prekė negali būti apgadinta pirkėjo
 3. Prekė turi būti nepraradusi prekybinės išvaizdos (sąlyga negalioja jei prekė buvo nekokybiška)
 4. Norint grąžinti prekę, apie tai mus būtina informuoti iš anksto.
 5. Grąžinant prekę būtina užpildyti grąžinimo formą
03

Privatumas ir slapukai

Esmė

Zvejoprekes.lt, el. p. info@zvejoprekes.lt yra įsipareigojusi saugoti ir gerbti Jūsų privatumą. Prašome įdėmiai perskaityti šią zvejoprekes.lt svetainės privatumo politiką (toliau – Privatumo politika), kad suprastumėte, kodėl ir kaip renkame Jūsų duomenis, taip pat kaip juos naudosime.

Duomenų rinkimas

Jūsų asmens duomenis tvarkome siekdami sudaryti sandorį, jį vykdydami ir administruodami, turėdami teisėtą interesą tvarkyti Jūsų asmens duomenis arba Jūsų sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo konkrečiu tikslu.

Mes siekiame užtikrinti sklandų paslaugų teikimą Jums, kokybišką aptarnavimą ir geriausią Jūsų patirtį mūsų svetainėje, todėl šio teisėto intereso pagrindu tvarkome Jūsų asmens duomenis. Jūs turite teisę bet kada nesutikti dėl Jūsų duomenų tvarkymo kreipdamiesi į mus el. paštu info@zvejoprekes.lt. Gavę Jūsų prašymą nutraukti Jūsų duomenų tvarkymą, tai padarysime nedelsdami, išskyrus asmens sandorių informacijos archyvinį saugojimą, kuriam teisės aktų numatyta tvarka taikomas 10 metų laikotarpis.

JŪSŲ IDENTIFIKAVIMO IR KOMUNIKACIJOS DUOMENYS:

Jūsų vardas, pavardė ir kontaktiniai duomenys. Juos tvarkome:

 • Pristatydami Jūsų įsigytas prekes interneto parduotuvėje https://www.zvejoprekes.lt/Jūsų nurodytu mokėtojo ir pristatymo adresu;

Jūsų pirkimo ir veiksmų istorija, kurią sudaro Jūsų pirkiniai, Jūsų krepšelyje išsaugotos prekės ir Jūsų veiksmai naudojantis el. paštu, interneto svetaine:

 • Parduodami Jums prekes;
 • Teikdami paslaugas ir pagalbą, taip pat tvarkydami pinigų grąžinimo klausimus;
 • Siųsdami personalizuotus el. laiškus.

Jūsų indentifikavimo ir komunikacijos duomenys gavus Jūsų sutikimą gali būti naudojami rinkodarai. Jūsų sutikimai gauti mūsų pasiūlymus, naujienlaiškius ir kitus rinkodaros produktus, leidžia mums naudoti Jūsų elektroninio pašto adresą, kuriuo užsakote mūsų naujienlaiškį apie prekių naujienas ir pasiūlymus, rinkodarai. Daugiau informacijos apie tai šios Privatumo politikos IV skyriuje.

Šiuos duomenis saugome 2 metus.

DUOMENYS APIE SANDORĮ. Tvarkome šiuos Jūsų duomenis:

 • Jūsų mokėjimo informaciją mūsų apskaitai.

Taip pat šiuos duomenis naudojame:

 • Priimdami ir grąžindami pinigus, siekiant įvykdyti savo sutartinius įsipareigojimus Jums;
 • Dėl sukčiavimo prevencijos ir sukčiavimo atvejų nustatymui.

Vadovaudamiesi teisės aktų reikalavimais, šiuos duomenis saugome 10 metų.

TECHNINIAI DUOMENYS

Kadangi, siekdama savo verslo tikslų Bendrovė vykdo elektroninę prekybą, mes kaupiame, analizuojame ir perduodame Bendrovės interneto svetainėje ir e-parduotuvėje techninėmis priemonėmis surenkamus duomenis, nes tai įgalina mus užtikrinti sklandų paslaugų teikimą Jums, kokybišką aptarnavimą ir geriausią Jūsų patirtį. Mes tvarkome techninius Jūsų duomenis, gautus iš analitinių paslaugų teikėjų tokių kaip Google Analytics, Facebook, Instagram, Pinterest ir Linkedin.

Šiuos duomenis saugojame iki 2 metų.

Teisėsaugos institucijos bei kompetentingos priežiūros institucijos Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka taip pat gali pareikalauti perduoti Jūsų duomenis, jei būtina užkirsti kelią teisės aktų pažeidimams arba būtina juos tirti.

Kiek laiko saugome Jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis tvarkysime tik tiek, kiek tai yra būtina sutartinėms prievolėms ir/arba įstatyminiams reikalavimams įvykdyti. Jūsų asmens duomenys, kurie tvarkomi Jums sutikus su tokiu asmens duomenų tvarkymu, yra tvarkomi ir saugomi iki Jūsų sutikimo atšaukimo dienos, bet ne ilgiau nei tris metus.

Rinkodaros pranešimai

Jums siunčiame rinkodaros pranešimus tik turėdami Jūsų sutikimą dėl duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais. Jums sutikus, t.y. užsiprenumeravus mūsų naujienlaiškį mūsų svetainėje, el. paštu Jums siųsime tiesioginės rinkodaros pranešimus, kad sužinotumėte mūsų naujienas bei skelbiamas akcijas ir galėtumėte susipažinti su naujais mūsų produktais. Visi rinkodaros pranešimų prenumeratoriai gali bet kuriuo metu atsisakyti rinkodaros pranešimų, siunčiamų iš info@zvejoprekes.lt, ir tai galite padaryti bet kuriame el. laiške spustelėję prenumeratos atšaukimo nuorodą arba susisiekę elektroniniu paštu su mūsų klientų aptarnavimo centru info@zvejoprekes.lt. Jums atšaukus prenumeratą, mes atnaujinsime Jūsų profilį, kad rinkodaros pranešimai Jums nebebūtų siunčiami. Prašome atkreipti dėmesį, jog mūsų sistemų atnaujinimas gali užtrukti kelias dienas. Taigi kurį laiką, kol Jūsų užklausa bus vykdoma, Jūs dar galite ir toliau gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus.

Jūsų teisės

Jūs kaip asmens duomenų subjektas turite šias teises:

Teisę susipažinti su savo asmens duomenimis. 

Jūs turite teisę gauti iš mūsų patvirtinimą ar tvarkome su Jumis susijusius asmens duomenis. Mums tvarkant Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis kartu su tam tikra papildoma informacija. Ši papildoma informacija apima asmens duomenų tvarkymo tikslus, asmens duomenų kategorijas ir asmens duomenų gavėjus. Mes Jums pateiksime Jūsų asmens duomenų kopiją, jei tokiu būdu nebus pažeistos kitų asmenų teisės ir laisvės.

Teisę reikalauti ištaisyti asmens duomenis. 

Jūs turite teisę patikslinti visus netikslius savo asmens duomenis ir, atsižvelgiant į tvarkymo tikslus, papildyti visus neišsamius savo asmens duomenis.

Teisę prašyti, kad būtų ištrinti Jūsų asmens duomenys. 

Šia teise galite pasinaudoti, kai: (i) asmens duomenų nebereikia, kad būtų pasiekti tikslai, kuriems jie buvo renkami ar kitaip tvarkomi; (ii) atšaukiate savo sutikimą ir nėra kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis; (iii) asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, arba (iv) asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai. Tiesa, atkreipiame dėmesį, kad tam tikrais atvejais šia teise pasinaudoti negalėsite dėl taikomų išimčių. Šios išimtys apima atvejus, kai tvarkyti asmens duomenis yra būtina siekiant: (i) pasinaudoti saviraiškos ir informacijos laisve; (ii) laikytis mums privalomų teisinių įsipareigojimų, tame tarpe ir pareigą saugoti asmens duomenis teisės aktais nustatytą laikotarpį; arba (iii) pareikšti, vykdyti arba ginti teisėtus reikalavimus.

Teisę apriboti duomenų tvarkymą. 

Šia teise galima pasinaudoti tokiais atvejais: (i) Jums ginčijant asmens duomenų tikslumą; (ii) kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, tačiau Jūs nenorite, kad jie būtų ištrinti; (iii) kai asmens duomenų nebereikia mūsų duomenų tvarkymo tikslais, tačiau Jūs prašote juos tvarkyti ir toliau dėl teisinių reikalavimų pareiškimo, vykdymo ar gynimo, arba (iv) Jums nesutikus, kad jie būtų tvarkomi remiantis viešuoju arba teisėtu interesu, kol bus patikrintas Jūsų nesutikimo pagrindas. Apribojus asmens duomenų tvarkymą šiuo pagrindu, mes galime toliau saugoti Jūsų asmens duomenis, tačiau toliau jų netvarkysime, išskyrus: (i) su Jūsų sutikimu; (ii) dėl teisinių reikalavimų pareiškimo, vykdymo ir gynimo; (iii) siekdami apsaugoti kitų fizinių ar juridinių asmenų teises arba (iv) dėl svarbaus viešojo intereso.

Teisę nesutikti, kad mes tvarkytume Jūsų asmens duomenis dėl priežasčių, susijusių su Jūsų konkrečia situacija, tačiau tik tokiu mastu, kiek duomenis naudojame viešojo intereso tikslais arba dėl mūsų ar dėl trečiosios šalies teisėtų interesų. Jums su tuo nesutikus, mes sustabdysime asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus atvejus, kai galime įrodyti, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves, arba kai siekiame pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.

Teisę nesutikti, kad Jūsų asmens duomenis tvarkytume tiesioginės rinkodaros tikslais (įskaitant profiliavimą tiesioginės rinkodaros tikslais). 

Jums su tuo nesutikus, mes sustabdysime Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus šiuo tikslu.

Teisę į asmens duomenų perkeliamumą. 

Šios teisės realizavimo galite tikėtis tik tais atvejais, kai asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra (i) Jūsų sutikimas arba (ii) sutarties vykdymas ar veiksmai, atlikti Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį.

Teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu. 

Tačiau šia teise negalėsite pasinaudoti tais atvejais, kai ji gali neigiamai paveikti kitų asmenų teises ir laisves.

Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą leisti tvarkyti savo asmens duomenis. Sutikimo atšaukimas neturės įtakos duomenų tvarkymo teisėtumui iki atšaukimo.

Mūsų privatumo apsaugos nuostatų pakeitimai

Mes periodiškai peržiūrime savo Privatumo politiką, kad jie atspindėtų, kaip tvarkome Jūsų duomenis.

Atlikę reikšmingų pakeitimų, apie tai pranešime interneto svetainėje arba kitomis atitinkamomis susisiekimo priemonėmis, pavyzdžiui, el. paštu, kad Jūs galėtumėte peržiūrėti šiuos pakeitimus prieš toliau naudodamiesi mūsų interneto svetaine.

Kaip su mumis susisiekti?

Mes visuomet norime išgirsti savo klientų atsiliepimus.

Nedvejodami kreipkitės į mus, jei:

 • turite kokių nors klausimų arba atsiliepimų apie mūsų Privatumo politiką;
 • norite, kad mes nustotume naudoti Jūsų informaciją;
 • norite pasinaudoti savo, kaip asmens duomenų subjekto, teisėmis arba pateikti skundą.

Jūs galite kreiptis į mus dėl asmens duomenų tvarkymo ir savo teisių įgyvendinimo klausimų elektroniniu paštu info@zvejoprekes.lt.

Scroll to Top